Lista över läkemedel

Ett läkemedel är en produkt som är till för att förebygga, behandla eller diagnostisera sjukdomar hos människor och djur. Ett och samma läkemedel kan förekomma under många olika namn.