Sponsrade länkar

5-HTP

Allmänt namn: 5-hydroxitryptofan

Vad är 5-HTP?

5-HTP, även känd som 5-HTP, är ett kosttillskott gjord ur frön från den afrikanska plantan Griffonia simplicifolia.

5-HTP har använts i alternativ medicin som en möjligen effektivt hjälpmedel vid behandling av depression eller fibromyalgi.

Andra användningsområden inte visat forskning har inkluderat sömnlöshet, alkoholabstinens, huvudvärk, premenstruellt syndrom, hetsätning relaterade till fetma, Attention Deficit Disorder, och muskelspasmer i munnen.

Det är inte säkert om 5-HTP är effektiv vid behandling av något medicinskt tillstånd.

5-HTP är ofta säljs som ett supplement.

5-HTP kan också användas för ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Tar 5-HTP när du är gravid är möjligen osäkra.

Tar 5-HTP medan du ammar är möjligen osäkra.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta 5-HTP?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att använda 5-HTP, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Använd inte olika former (tabletter, flytande, tinktur, te, etc) av 5-hydroxitryptofan samtidigt utan läkares inrådan.

Ring din läkare om villkoret du behandling med 5-HTP inte förbättras, eller om det blir värre när du använder denna produkt.

Om du behöver kirurgi, sluta ta 5-HTP minst 2 veckor i förväg.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar 5-HTP?

Undvik att använda 5-HTP med andra växtbaserade / hälsotillskott som kan orsaka dåsighet.

biverkningar 5-HTP

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Även om inte alla biverkningar är kända är 5-HTP tros vara eventuellt säker när det tas för en kort tid.

Sluta använda 5-HTP och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar 5-HTP?

Intag av denna produkt med något läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Ta inte 5-HTP utan läkare om du använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om 5-HTP (5-hydroxitryptofan)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.