Sponsrade länkar

A-200 Löss Behandling

Allmänt namn: piperonylbutoxid och pyretriner topiska

Vad är A-200 löss behandling?

Piperonylbutoxid är en kemikalie som stoppar nedbrytningen av pyretriner, en insekts kemikalie.

A-200 Löss Behandling (till huden) är en kombination läkemedel som används för att behandla löss.

A-200 Löss Behandlingen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda A-200 Löss behandling om du är allergisk mot det, eller om du har en allergi mot krysantemum eller ragweed.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om A-200 Löss Treatment kommer att skada fostret.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda A-200 löss behandling?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Löss är mycket smittsam.

Applicera schampo till torrt hår.

Håll ögonen väl tillsluten när du använder detta läkemedel i håret.

Du kommer att behöva ta bort några ägg (Nits) från hårstråna med en speciell kam.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

För att förhindra återinfektion med löss, tvätta alla kläder, hattar, sänglinne, stoppade leksaker, hårborstar och kammar i varmt vatten med en stark rengöringsmedel för att avlägsna eventuella kvalster eller ägg.

Förvara läkemedlet i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder A-200 löss behandling?

Undvik att använda andra mediciner eller hudprodukter på de områden du behandla med A-200 löss behandling, såvida inte din läkare säger till.

Undvik att få denna medicin i ögon, näsa, mun eller vagina.

Undvik nära kontakt med andra tills infektionen har blivit botade.

A-200 biverkningar Löss Behandling

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda piperonylbutoxid och pyretriner och ring din läkare omedelbart om du har svår stickande, brännande, klåda, svullnad eller irritation där läkemedlet appliceras.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar A-200 löss behandling?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad piperonylbutoxid och pyretriner.

Mer om A-200 Löss Behandling (piperonylbutoxid / pyretriner topiska)

Andra varumärken: RID, löss behandling, Rid lusmedel, Bra sinne löss Killing schampo, steg 1, ... 7 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.