Sponsrade länkar

A / T / S

Allmänt namn: erytromycin topisk

Vad är A / T / S?

A / T / S är ett antibiotikum som bekämpar hudinfektion som orsakas av bakterier.

A / T / S (för huden) används för att behandla bakterieinfektioner såsom svår akne.

A / T / S kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd precis som ordinerats av din läkare.

Tvätta händerna före och efter användning av A / T / S.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med A / T / S om inte din läkare säger till.

Undvik att få denna medicin i ögon, mun och näsa, eller på dina läppar.

Det kan ta upp till 12 veckor innan dina symtom förbättras.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda A / T / S om du är allergisk mot det.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om A / T / S kommer att skada fostret.

erytromycin aktuellt kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Använd inte detta läkemedel på barn yngre än 18 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag använda A / T / S?

Använd precis som ordinerats av din läkare.

Använd inte A / T / S för att behandla någon hudåkomma som inte har kontrollerats av din läkare.

Tvätta händerna före och efter användning av A / T / S.

Rengör och torka hudområdet innan du ansöker A / T / S.

A / T / S appliceras vanligen en eller två gånger dagligen.

Det kan ta upp till 12 veckor innan dina symtom förbättras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Gelén form av detta läkemedel är brandfarlig.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar A / T / S?

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med A / T / S om inte din läkare säger till.

Undvik att använda hud produkter som kan orsaka irritation, såsom hårda tvålar eller hudrengöringsmedel eller hud produkter med alkohol, kryddor, astringents eller lime.

Undvik att få denna medicin i ögon, mun och näsa, eller på dina läppar.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

A / T / S biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda A / T / S och ring din läkare omedelbart om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar A / T / S?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad erytromycin.

Mer om A / T / S (erytromycin topisk)

Andra varumärken: Romycin, Emgel, Akne-mycin, Emcin Clear ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.