Sponsrade länkar

Abilify Discmelt

Allmänt namn: aripiprazol

Vad är Abilify Discmelt?

Abilify Discmelt är ett antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla symptomen av psykotiska tillstånd såsom schizofreni och bipolär sjukdom (manodepressivitet).

Abilify Discmelt används också tillsammans med andra läkemedel för att behandla depression hos vuxna.

Abilify Discmelt används också i barn 6 år eller äldre som har Tourettes syndrom, eller symtom på autistisk störning (irritabilitet, aggression, humörsvängningar, raseriutbrott och självskadebeteende).

Abilify Discmelt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Abilify Discmelt kan öka risken för dödsfall hos äldre vuxna med demens relaterade tillstånd och är inte godkänt för denna användning.

Vissa människor har självmordstankar när du tar Abilify Discmelt.

Sluta inte använda Abilify Discmelt plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Abilify Discmelt om du är allergisk mot det.

Abilify Discmelt kan öka risken för dödsfall hos äldre vuxna med demens relaterade tillstånd och är inte godkänt för denna användning.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Vissa människor har självmordstankar när du tar Abilify Discmelt.

Den flytande form (oral lösning) av detta läkemedel kan innehålla upp till 15 gram socker per dos.

Abilify Discmelt kan leda till att du har högt blodsocker (hyperglykemi).

Den sugtablett form av detta läkemedel kan innehålla över 3 mg fenylalanin per tablett.

Ta antipsykotiskt läkemedel under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan orsaka problem i nyfödda, såsom abstinensbesvär, andningsproblem, problem med matning, kinkighet, skakningar och halta eller stela muskler.

Om du är gravid, kan ditt namn vara noterade på en graviditetsregister för att spåra effekterna av aripiprazol på barnet.

Du ska inte amma medan du använder Abilify Discmelt.

Hur ska jag ta Abilify Discmelt?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte Abilify Discmelt under längre tid än 6 veckor, såvida inte din läkare har sagt till.

Abilify Discmelt kan tas med eller utan mat.

Svälja den vanliga tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Mäta flytande medicin noggrant.

Ta en sugtablett från paketet bara när du är redo att ta medicinen.

Sluta inte använda Abilify Discmelt plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Din läkare kommer att behöva kontrollera dina framsteg på regelbunden basis.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Få dina recept återfyllas innan du kör ut medicin helt.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta dåsighet, kräkningar, aggression, förvirring, darrningar, snabb eller långsam hjärtfrekvens, beslag (konvulsioner), svårt att andas, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Abilify Discmelt?

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att bli överhettad eller torkad.

Abilify Discmelt biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Du kan ha ökat sexuella drifter, ovanliga begär att spela, eller andra intensiva drifter medan du tar detta läkemedel.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Abilify Discmelt?

Intag av Abilify Discmelt med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Många läkemedel kan påverka Abilify Discmelt.

Mer om Abilify Discmelt (aripiprazol)

Andra varumärken: Aristada, Aristada från början

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.