Sponsrade länkar

AbobotulinumtoxinA

Vad är abobotulinumtoxinA (Dysport)?

AbobotulinumtoxinA (Dysport), även kallad botulinumtoxin typ A, är tillverkad av de bakterier som orsakar botulism.

Dysport används för att behandla cervikal dystoni (svåra spasmer i halsmusklerna).

Dysport används också för att tillfälligt minska uppkomsten av rynkor i ansiktet.

Dysport kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få abobotulinumtoxinA om du är allergisk mot botulinumtoxin eller komjölk, eller om du har en infektion, svullnad eller muskelsvaghet i området där läkemedlet kommer att injiceras.

Den botulinum toxin som finns i Dysport kan sprida sig till andra organ områden än där det injiceras.

Ring din läkare på en gång om du har en hes röst, hängande ögonlock, synproblem, svår muskelsvaghet, förlust av blåskontroll, eller svårt att andas, tala eller svälja.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få detta läkemedel om du är allergisk mot botulinumtoxin eller komjölk, eller om du har en infektion, svullnad eller muskelsvaghet i området där läkemedlet kommer att injiceras.

För att vara säker Dysport är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Dysport är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om Dysport går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Dysport allmänhet inte till barn.

Hur Dysport ges?

Detta läkemedel injiceras i en muskel.

Dysport injektioner bör vara placerade minst 3 månaders mellanrum.

Injektionen kan ges i mer än ett område i taget, beroende på det tillstånd som behandlas.

Effekterna av en Dysport injektion är tillfälliga.

Inte söka botulinumtoxin injektioner från mer än en läkare på en gång.

Använda abobotulinumtoxinA oftare än föreskrivna kommer inte göra det mer effektivt och kan leda till allvarliga biverkningar.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom botulinumtoxin har en tillfällig effekt och ges vid glest intervall, är inte troligt att vara skadligt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inte visas direkt, men kan inkludera muskelsvaghet, svårigheter att svälja, och svag eller ytlig andning.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Dysport?

Dysport kan försämra din syn eller djupseende.

Undvik att gå tillbaka till din normala fysiska aktiviteter för snabbt efter att ha fått en injektion.

Dysport biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Den botulinum toxin som finns i Dysport kan sprida sig till andra organ områden än där det injiceras.

Ring din läkare på en gång om du har någon av dessa biverkningar, varav en del kan uppstå upp till flera veckor efter en injektion:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Dysport?

Andra läkemedel kan öka några av biverkningarna av Dysport, inklusive förkylning eller allergi medicin, muskelavslappnande, sömntabletter, bronkodilatorer, urinblåsa eller urin läkemedel och irriterad tarm läkemedel.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om abobotulinumtoxinA

Andra varumärken: Dysport

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.