Sponsrade länkar

Acetasol HC (otisk)

Allmänt namn: ättiksyra och hydrokortison

Vad är Acetasol HC öron?

Ättiksyra är ett antibiotikum som behandlar infektioner orsakade av bakterier eller svamp.

Hydrokortison är en steroid.

Acetasol HC (för örat) är en kombination läkemedel som används för att behandla infektioner i hörselgången, och för att lindra symptomen av rodnad, klåda, eller svullnad.

Acetasol HC kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Acetasol HC om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Acetasol HC om du är allergisk mot det, eller om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

För att vara säker Acetasol HC är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar ett barn.

Acetasol HC bör inte användas på ett barn yngre än 3 år.

Hur ska jag använda Acetasol HC öron?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

För bästa resultat, ta bort alla vax eller annat skräp innan du börjar använda detta läkemedel.

För att använda örondroppar:

Rör inte droppspetsen eller placera den direkt i örat.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Acetasol HC förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Acetasol HC öron?

Detta läkemedel är endast användas i öronen.

Använd inte andra örat mediciner om inte din läkare säger till.

Acetasol HC otisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Acetasol HC och ring din läkare omedelbart om du har svår brännande eller annan irritation efter användning av örondroppar.

Vanliga biverkningar kan inkludera mild stickande eller brännande med den första användningen.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Acetasol HC öron?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Acetasol HC används i öronen.

Mer om Acetasol HC (ättiksyra / hydrokortison otisk)

Andra varumärken: Vosol HC

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.