Sponsrade länkar

acetazolamid

Vad är acetazolamid?

Acetazolamid minskar aktiviteten hos ett protein i kroppen som kallas karbanhydras.

Acetazolamid används i människor med vissa typer av glaukom för att minska mängden av vätskan i ögat, vilket minskar trycket inne i ögat.

Acetazolamid används också som ett diuretikum ( "vatten-piller") hos personer med hjärtsvikt, för att minska uppbyggnaden av vätska i kroppen.

Acetazolamid används också för att behandla vissa typer av anfall, och för att behandla eller förebygga höjdsjuka.

Acetazolamid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda acetazolamid om du har skrumplever, allvarlig lever- eller njursjukdom, en elektrolyt obalans, binjure misslyckande, eller en allergi mot acetazolamid eller sulfapreparat.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda acetazolamid om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker acetazolamid är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Acetazolamid kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Acetazolamid är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta acetazolamid?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Din dos av detta läkemedel kommer att bero på vilket tillstånd du behandlar.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

När du använder acetazolamid, kan du behöva täta blodprover.

Acetazolamid kan vara bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan omfatta andra läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar acetazolamid?

acetazolamid kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Acetazolamid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar acetazolamid?

Andra läkemedel kan interagera med acetazolamid, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om acetazolamid

Andra varumärken: Diamox, Diamox Uppföljare

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.