Sponsrade länkar

Acetylcystein (inandning)

Vad är acetylcystein inandning?

Acetylcystein är ett läkemedel som bryter ner slem, det ämne som smörjer många delar av kroppen såsom mun, svalg och lungor.

Acetylcystein inhalation används för att tunna slem i människor med vissa lungtillstånd såsom cystisk fibros, emfysem, bronkit, lunginflammation, eller tuberkulos.

Acetylcystein inandning kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda acetylcystein inandning om du är allergisk mot det.

För att vara säker acetylcystein är säkert för dig, berätta för din läkare om du har astma.

FDA graviditet kategori B. Acetylcystein inhalation förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om acetylcystein inhalation passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda acetylcystein inhalation?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Använd inte acetylcystein inhalation hemma om du inte förstår alla instruktioner som är specifika för din användning av detta läkemedel.

Acetylcystein inhalation lösning kan inhaleras direkt från nebulisatorn eller med en ansiktsmask, munstycke, tält, eller intermittent positiv tryckandning (IPPB) maskin.

Använd endast inhalatorn försedd med din medicin eller så kan du inte få rätt dos.

Placera inte detta läkemedel direkt in i en upphettad nebulisator medicin kammaren.

Blanda inte din dos av acetylcystein inhalation tills du är redo att använda medicinen.

Acetylcystein inhalation vätska kan ändra färg när du har öppnat flaskan.

Du kan känna en ovanlig eller obehaglig lukt när du använder acetylcystein inandning.

Rengör nebulisatorn direkt efter varje användning.

Lagra en oöppnad flaska (flaska) av acetylcystein inandning vid rumstemperatur, borta från fukt och värme.

En öppnad acetylcystein flaskan ska förvaras i kylskåp, men du måste använda den inom 96 timmar (4 dagar) efter öppnandet.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder acetylcystein inhalation?

Blanda inte andra läkemedel i en nebulisator med acetylcystein inandning, om inte din läkare har sagt till.

Acetylcystein inhalation biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda acetylcystein inandning och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar acetylcystein inhalation?

Andra läkemedel kan interagera med acetylcystein inandning, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om acetylcystein

Andra varumärken: Mucomyst, Mucomyst-10, Acetadote, Acys-5, Cetylev

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.