Sponsrade länkar

acidophilus

Allmänt namn: lactobacillus acidophilus

Vad är acidophilus?

Acidophilus är en bakterie som existerar naturligt i kroppen, huvudsakligen i tarmen och vagina.

Acidophilus har använts för att behandla eller förebygga vaginala svampinfektioner, jäst infektioner i munnen, diarré orsakad av att ta antibiotika och urinvägsinfektioner.

Acidophilus har inte godkänts av FDA för behandling av någon sjukdom, och det bör inte ersätta receptbelagda mediciner.

Acidophilus har inte utvärderats av FDA för säkerhet, effektivitet, eller renhet.

Acidophilus kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Acidophilus har inte godkänts av FDA för behandling av någon sjukdom, och det bör inte ersätta receptbelagda mediciner.

Acidophilus har inte utvärderats av FDA för säkerhet, effektivitet, eller renhet.

Tala med din läkare innan du tar acidophilus om du har några andra medicinska tillstånd, allergier, eller om du tar andra läkemedel eller naturläkemedel / hälsotillskott.

Ta inte acidophilus utan att först tala med din läkare om du är gravid eller kan bli gravida under behandlingen.

Innan detta läkemedel

Tala med din läkare innan du tar acidophilus om du har några andra medicinska tillstånd, allergier, eller om du tar andra läkemedel eller naturläkemedel / hälsotillskott.

Ta inte acidophilus utan att först tala med din läkare om du är gravid eller kan bli gravida under behandlingen.

Hur ska jag ta acidophilus?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Ta inte mer av denna produkt än riktas.

Om du väljer att ta acidophilus, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Acidophilus finns i kapslar och tabletter.

Använd inte många olika former (t.ex. tabletter, topikala formuleringar och andra) av acidophilus samtidigt, om inte din läkare har sagt till.

Lagra denna produkt i en förseglad behållare enligt anvisningarna på produktetiketten, borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Det finns ingen information om att missa en dos av acidophilus.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller verksamhet medan du använder acidophilus.

Acidophilus biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Tala om för din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare om någon ovanlig eller besvärande biverkningar.

Vilka andra droger påverkar acidophilus?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med acidophilus.

Mer om Acidophilus (Lactobacillus acidophilus)

Andra varumärken: Intestinex, Florajen, Superdophilus, Dofus ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.