Sponsrade länkar

Actigall

Allmänt namn: Ursodiol

Vad är Actigall?

Actigall är en gallsyra som minskar mängden kolesterol produceras i levern och absorberas av tarmarna.

Actigall används för att behandla primär biliär cirros.

Actigall kapslar används för att behandla små gallsten hos personer som inte kan ha gallblåsan operation och för att förhindra gallsten i överviktiga patienter som genomgår snabb viktminskning.

Actigall kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Actigall om du har ett hinder i levern eller gallblåsan.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Actigall om du är allergisk mot det, eller om du har ett hinder i levern eller gallblåsan.

För att se till Actigall är säkert för dig, tala om för din läkare om:

FDA graviditet kategori B. Actigall förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om Ursodiol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Actigall?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta Actigall tablett med mat.

Du kan behöva bryta en tablett på mitten för att få din rätt dos.

Svälj tabletten bit hela med ett glas vatten.

Använd Actigall regelbundet för att få mest nytta.

Att behandla gallsten, kan du behöva ta Actigall under flera månader innan gallsten lösa.

Inte alla gallsten helt upplösas med Actigall behandling, och du kan utveckla nya gallsten inom 5 år efter behandlingen.

När du använder Actigall, kan du behöva gallblåsan ultraljud tentor, eller täta blodprover för att kontrollera din leverfunktion.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Om du dela tabletterna, hålla dem åtskilda från eventuella hela tabletter.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Actigall?

Fråga din läkare innan du använder ett antacidum och använd endast den typ din läkare rekommenderar.

Om du också ta kolestyramin eller kolestipol, undvika att ta Actigall samtidigt.

Actigall biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Actigall?

Andra läkemedel kan interagera med Ursodiol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Actigall (Ursodiol)

Andra varumärken: Urso, Urso Forte

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.