Sponsrade länkar

Acuflex

Vad är Acuflex?

Acuflex innehåller en kombination av paracetamol och fenyltoloxamin.

Acuflex används för att behandla rinnande näsa, nysningar och smärta eller feber orsakad av en vanlig förkylning, influensa eller säsongsbetonade allergier.

Acuflex kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Vad ska jag diskutera med min läkare innan du tar Acuflex?

Innan Acuflex, berätta för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta Acuflex.

Tala om för din läkare om du dricker mer än tre alkoholhaltiga drycker per dag eller om du någonsin har haft alkoholrelaterad leversjukdom (skrumplever).

Hur ska jag ta Acuflex?

Ta Acuflex precis som ordinerats av din läkare.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om du har feber längre än 3 dagar.

Detta läkemedel kan leda till att du har ovanliga resultat med vissa medicinska tester.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Överdosering symtom kan omfatta yrsel, dåsighet, illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, aptitlöshet, ökad svettning, beslag (konvulsioner), eller koma.

Vad ska jag undvika?

Acuflex biverkningar

Mindre allvarliga biverkningar Acuflex kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Acuflex?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Acuflex.

Mer om Acuflex (acetaminofen / fenyltoloxamin)

Andra varumärken: Dologesic, Percogesic

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.