Sponsrade länkar

Acular LS

Allmänt namn: ketorolak oftalmisk

Vad är Acular LS?

ketorolak är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som verkar genom att minska hormoner som orsakar inflammation och smärta i kroppen.

Acular LS (för ögat) används för att lindra ögon klåda som orsakas av säsongsbetonade allergier.

Acular LS används också för att minska svullnad, smärta och brännande eller stickande känsla efter kataraktkirurgi eller korneal refraktiv kirurgi.

Acular LS kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Acular LS om du är allergisk mot ketorolak.

För att vara säker Acular LS är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om ketorolac ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Acular LS?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Acular LS används två till fyra gånger per dag, beroende på vilket tillstånd du behandlar.

För kataraktkirurgi du kommer att börja använda ögondroppar en dag före operationen och fortsätta i upp till 2 veckor efteråt.

Använd inte Acular LS medan du bär kontaktlinser.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Varje engångsbruk flaska (flaska) av detta läkemedel för användning i endast ett öga.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Acular LS förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder ketorolak ögon?

När du använder denna medicin, inte bära någon kontaktlins som inte har godkänts av din läkare.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Acular LS biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Acular LS?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på ketorolak används i ögonen.

Mer om Acular LS (ketorolac ögon)

Andra varumärken: Acuvail

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.