Sponsrade länkar

Adenoscan

Allmänt namn: adenosin

Vad är Adenoscan?

Adenoscan är ett naturligt förekommande ämne som slappnar av och vidgar blodkärlen.

Adenoscan används för att återställa normala hjärtslag hos personer med vissa hjärtrytmrubbningar.

Adenoscan används också under ett stresstest av hjärtat.

Adenoscan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan de får Adenoscan, berätta för din läkare om du har astma eller andra andningsproblem, eller om du någonsin har haft ett anfall.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Adenoscan om du har en allvarlig hjärtåkomma som "sick sinus syndrome" eller "AV-block" (om du inte har en pacemaker), eller långsamma hjärtslag som har orsakat dig att svimma.

Din läkare kommer att utföra tester för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt ta emot Adenoscan.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Tala om för din läkare om du ammar.

Hur Adenoscan ges?

Innan ditt hjärta stresstest: Undvik kaffe, te, cola, choklad, energidrycker eller andra källor av koffein.

Adenoscan ges som en infusion i en ven.

Du kan få endast en dos av detta läkemedel.

Din andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga.

Din puls kommer att ständigt övervakas med hjälp av en EKG eller EKG (kallas ibland en EKG).

Vad händer om jag missar en dos?

Adenoscan ges vanligen som en engångsdos i en medicinsk miljö och inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Adenoscan ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Adenoscan?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Adenoscan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Adenoscan?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Adenoscan (adenosin)

Andra varumärken: Adenocard

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.