Sponsrade länkar

adriamycin

Allmänt namn: doxorubicin

Vad är Adriamycin?

Adriamycin är en cancer medicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Adriamycin används för att behandla olika typer av cancer som påverkar bröst, urinblåsa, äggstock, sköldkörtel, magen, lungor, ben, nervvävnader, muskler, leder och mjuka vävnader.

Adriamycin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Adriamycin om du har en obehandlad eller okontrollerad infektion, allvarlig leversjukdom, svåra hjärtproblem eller nyligen om du har haft en hjärtattack.

Adriamycin kan försvaga immunförsvaret.

Adriamycin kan orsaka farliga effekter på hjärtat.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Adriamycin eller liknande läkemedel (detta läkemedel, daunorubicin, epirubicin, idarubicin, mitoxantron), eller om du har:

För att vara säker Adriamycin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om alla andra cancerläkemedel eller strålning behandlingar du har fått i det förflutna.

Använda Adriamycin kan öka risken för att utveckla en benmärgssjukdom eller andra typer av leukemi senare i livet.

Använd inte Adriamycin om du är gravid.

Om du är kvinna, bör du undvika graviditet medan du använder detta läkemedel och minst 6 månader efter sista dosen.

Om du är man, använda effektiva preventivmedel om din sexpartner kan bli gravid.

Tala om för din läkare omedelbart om graviditet inträffar när antingen modern eller fadern använder Adriamycin.

Detta läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn), oavsett om du är en man eller en kvinna.

doxorubicin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur Adriamycin ges?

Adriamycin injiceras i en ven genom en IV.

Adriamycin ges ibland tillsammans med andra cancer läkemedel.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när Adriamycin injiceras.

Om något av detta läkemedel av misstag hamnar på huden, tvätta noggrant med tvål och varmt vatten.

Adriamycin kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Adriamycin.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika när du tar Adriamycin?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Adriamycin kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Adriamycin, eller du kan utveckla en allvarlig infektion.

Adriamycin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Adriamycin kan orsaka din urin för att förvandla en röd-orange färg.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Adriamycin?

Andra läkemedel kan interagera med doxorubicin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Adriamycin (doxorubicin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.