Sponsrade länkar

Advair

Allmänt namn: flutikason och salmeterol

Vad är Advair?

Advair innehåller en kombination av flutikason och salmeterol.

Advair inhalation är en kombination läkemedel som används för att förhindra astmaattacker.

Advair Diskus är för vuxna och barn som är minst 4 år gamla.

Viktig information

Du bör inte använda Advair om du är allergisk mot flutikason, salmeterol, eller mjölkproteiner.

Advair är inte en räddningsmedicin.

Uppsök läkare du har förvärrade andningsproblem, eller om du tror att dina mediciner inte fungerar så bra.

Advair kan leda till svampinfektioner i mun och svalg.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot flutikason eller salmeterol (Serevent) eller:

Flutikason kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion eller förvärrade en infektion du redan har eller nyligen har haft.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Långvarig användning av steroider kan leda till förlust av benmassa (osteoporos), särskilt om du röker, om du inte tränar, om du inte får tillräckligt med D-vitamin eller kalcium i kosten, eller om du har en familjehistoria av osteoporos.

Tala om för din läkare om du är gravid.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Ge inte Advair till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Advair?

Användning Advair precis som det ordinerats åt dig.

Genom att använda för mycket av detta läkemedel kan orsaka livshotande biverkningar.

Advair är inte en räddnings medicin för astma eller bronkospasm attacker.

Advair Diskus är en pulverform av flutikason och salmeterol som kommer med en speciell inhalatoranordning förinstallerad med blisterförpackningar innehållande uppmätta doser av läkemedlet.

Använd endast inhalatorn förses med din medicinering.

Skaka Advair HFA inhalator för minst 5 sekunder före varje spray.

Läs och noga följa alla anvisningar för användning som medföljer läkemedlet.

Skölj munnen med vatten efter varje användning av inhalatorn.

Dosen behov kan förändras på grund av operation, sjukdom, stress, eller en nyligen astmaanfall.

Din vision och din bentäthet kan behöva kontrolleras ofta.

Förvara din medicin vid rumstemperatur borta från ljus.

När din astma är under kontroll, kan din läkare vill att du ska sluta använda detta läkemedel.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen och använd din nästa dos vid ordinarie tid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera bröstsmärta, snabb hjärtfrekvens och känsla skakig eller andnöd.

Långvarig användning av en inhalerad steroid kan leda till glaukom, grå starr, gallring hud, förändringar i kroppsfett (särskilt i ansikte, hals, rygg och midja), ökad akne eller ansiktshår, menstruationsproblem, impotens eller förlust av intresse i kön.

Vad ska jag undvika när du använder Advair?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Använd inte en andra långverkande inhalerad bronkdilaterande inte din läkare säger till.

Advair biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Advair: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Flutikason kan påverka tillväxten hos barn.

Gemensamma Advair biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Advair?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med flutikason och salmeterol.

Mer om Advair Diskus (flutikason / salmeterol)

Andra varumärken: Wixela Inhub, Advair HFA, AirDuo Respiclick

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.