Sponsrade länkar

Afrin 4 Hour Extra Moisturizing

Allmänt namn: fenylefrin nasal

Vad är Afrin fyra timmars Extra Moisturizing?

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Afrin 4 timmars Extra Återfukt används för att behandla nästäppa och sinus tryck som orsakas av allergier, förkylning, eller influensa.

Afrin fyra timmars Extra Moisturizing kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Afrin fyra timmars Extra Moisturizing om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Afrin fyra timmars Extra Moisturizing om du är allergisk mot det.

Använd inte Afrin fyra timmars Extra Moisturizing om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Afrin fyra timmars Extra Moisturizing kommer att skada fostret.

Det är inte känt om fenylefrin nasal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Afrin fyra timmars Extra Moisturizing?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte Afrin fyra timmars Extra Moisturizing till ett barn yngre än 4 år.

Afrin fyra timmars Extra Moisturizing används vanligen var 4 timmar.

Om du vill använda nässprayen:

Efter varje användning, rengör spetsen på sprayflaska med en ren vävnad eller skölj med varmt vatten och se till att inget vatten tränger in i medicinflaskan.

För att använda näsdroppar, ligga på rygg med huvudet lutas bakåt.

För att förhindra smittspridning, inte delar Afrin fyra timmars Extra Moisturizing med någon annan.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Afrin fyra timmars Extra Moisturizing.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Afrin fyra timmars Extra Moisturizing används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svår yrsel eller dåsighet, långsam hjärtfrekvens och svimning.

Vad ska jag undvika när du använder Afrin fyra timmars Extra Moisturizing?

Undvik att få Afrin fyra timmars Extra Moisturizing i dina ögon.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta eller allergimedicin.

Afrin 4 Hour Extra Fuktande biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Afrin fyra timmars Extra Moisturizing och ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Afrin fyra timmars Extra Moisturizing?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Afrin fyra timmars Extra Moisturizing om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Afrin fyra timmars Extra Moisturizing om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Afrin fyra timmars Extra Moisturizing (fenylefrin nasal)

Andra varumärken: 4 Way Fast Acting Nässpray, Neo-synefrin Nasal, Rhinall, 4-vägs mentol, ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.