Sponsrade länkar

AirDuo RespiClick

Allmänt namn: flutikason och salmeterol

Vad är AirDuo RespiClick?

AirDuo RespiClick inhalation är en steroid och bronkdilaterande kombination läkemedel som används för att förhindra astmaattacker.

Hos personer med KOL är AirDuo RespiClick för långtidsbehandling.

Advair Diskus är för vuxna och barn som är minst 4 år gamla.

AirDuo RespiClick kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

AirDuo RespiClick inte en räddningsmedicin.

Uppsök läkare du har förvärrade andningsproblem, eller om du tror att dina mediciner inte fungerar så bra.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda AirDuo RespiClick om du är allergisk mot flutikason eller salmeterol, eller:

flutikason kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion eller förvärrade en infektion du redan har eller nyligen har haft.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Långvarig användning av steroider kan leda till förlust av benmassa (osteoporos), särskilt om du röker, om du inte tränar, om du inte får tillräckligt med D-vitamin eller kalcium i kosten, eller om du har en familjehistoria av osteoporos.

Tala om för din läkare om du är gravid.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda AirDuo RespiClick?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Genom att använda för mycket av detta läkemedel kan orsaka livshotande biverkningar.

AirDuo RespiClick inte en räddnings medicin för astma eller bronkospasm attacker.

Advair Diskus är en pulverform av flutikason och salmeterol som kommer med en speciell inhalatoranordning förinstallerad med blisterförpackningar innehållande uppmätta doser av läkemedlet.

Använd endast inhalatorn förses med din medicinering.

Skaka Advair HFA inhalator för minst 5 sekunder före varje spray.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Skölj munnen med vatten efter varje användning av inhalatorn.

Dosen behov kan förändras på grund av operation, sjukdom, stress, eller en nyligen astmaanfall.

Om du också använda en oral steroid läkemedel, ska du inte sluta använda det plötsligt.

Din vision och din bentäthet kan behöva kontrolleras ofta.

Förvara din medicin vid rumstemperatur borta från ljus.

När din astma är under kontroll, kan din läkare vill att du ska sluta använda detta läkemedel.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen och använd din nästa dos vid ordinarie tid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera bröstsmärta, snabb hjärtfrekvens och känsla skakig eller andnöd.

Långvarig användning av en inhalationssteroid kan leda till glaukom, grå starr, gallring hud, förändringar i kroppsfettet (särskilt i ansiktet, nacke, rygg och midja), ökad akne eller ansiktshår, menstruationsproblem, impotens eller förlust av intresse i kön.

Vad ska jag undvika när du använder AirDuo RespiClick?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Använd inte en andra inhalerade bronkvidgande inte din läkare säger till.

AirDuo RespiClick biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Flutikason kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar AirDuo RespiClick?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka AirDuo RespiClick.

Mer om AirDuo Respiclick (flutikason / salmeterol)

Andra varumärken: Advair Diskus, Advair HFA

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.