Sponsrade länkar

AK-Poly-Bac

Allmänt namn: bacitracin och polymyxin B oftalmisk

Vad är AK-Poly-Bac?

Bacitracin och polymyxin B är antibiotika som dödar bakterier.

AK-Poly-Bac (för ögonen) är en kombination läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner i ögon eller ögonlock.

AK-Poly-Bac kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte AK-Poly-Bac om du har en viral eller svampinfektion i ögat.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot bacitracin eller polymyxin B.

Använd inte AK-Poly-Bac om du har en viral eller svampinfektion i ögat.

Du bör inte använda AK-Poly-Bac för att behandla någon ögoninfektion som inte har kontrollerats av din läkare.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om bacitracin och polymyxin B går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

AK-Poly-Bac är inte godkänt för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda AK-Poly-Bac?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tvätta händerna innan du använder ögon medicinering.

Att tillämpa salva:

Rör inte spetsen på salva rör eller placera den direkt på ögat.

Detta läkemedel är vanligen tillämpas var 3 eller 4 timmar i upp till 10 dagar.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av AK-Poly-Bac förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder bacitracin och polymyxin B ögon?

AK-Poly-Bac kan orsaka dimsyn.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

AK-Poly-Bac biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar AK-Poly-Bac?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på bacitracin och polymyxin B används i ögonen.

Mer om AK-Poly-Bac (bacitracin / polymyxin B oftalmisk)

Andra varumärken: Polycin, Polycin-B

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.