Sponsrade länkar

Aktivt kol

Allmänt namn: träkol

Vad är aktivt kol?

Aktivt kol används för att behandla magen smärta orsakad av överflödig gas, diarré, eller matsmältningsbesvär.

Aktivt kol används också för att lindra klåda relaterad till njurdialysbehandling och för att behandla förgiftning eller drogöverdos.

Aktivt kol kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot aktivt kol.

Innan denna medicin, tala om för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har lever- eller njursjukdom, eller någon typ av allvarlig sjukdom.

I en förgiftning eller överdos situation kan det inte vara möjligt innan du behandlas att berätta för dina vårdgivare om eventuella hälsotillstånd du har eller om du är gravid eller ammar.

Om du tar Aktivt kol hemma för att behandla diarré, sluta ta det och kontakta din läkare om din diarré varar längre än 2 dagar eller om du har också feber.

Ta inte aktivt kol med något annat läkemedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot aktivt kol.

Om möjligt, innan du får aktivt kol, berätta för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta detta läkemedel.

Det är inte känt om aktivt kol skadligt för fostret.

Det är inte känt om kol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en förgiftning eller överdos situation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare att du är gravid eller ammar innan du behandlas med aktivt kol.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än ett år gamla utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta aktivt kol?

Ta detta läkemedel exakt som ordinerats av din läkare.

Ta Aktiverad aktivt kol med ett helt glas (8 ounces) vatten.

Inte krossa, bryta eller tugga en aktivt kol tablett eller kapsel.

Aktivt kol tas vanligen efter måltid eller vid första tecken på magbesvär.

Sluta ta aktivt kol och kontakta din läkare om din diarré varar längre än 2 dagar eller om du har också feber.

Store Aktivt kol vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Aktiverat aktivt kol ofta tas endast när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av aktiverat aktivt kol.

En överdos av aktivt kol är inte sannolikt att orsaka livshotande symptom.

Vad ska jag undvika när du tar aktivt kol?

Ta inte aktivt kol med något annat läkemedel.

Aktiverade biverkningar Charcoal

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar aktivt kol?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med aktivt kol.

Mer om aktivt kol (träkol)

Andra varumärken: Charcoal Plus DS, Optimum Charcoal, Actidose-Aqua, EZChar ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.