Sponsrade länkar

Ala Hist PE

Allmänt namn: dexbrompheniramine och fenylefrin

Vad är Ala Hist PE?

Dexbrompheniramine är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Ala Hist PE är en kombination läkemedel som används för att behandla symtom på förkylning eller säsongs allergier, inklusive nysningar, rinnande eller täppt näsa och kliande, rinnande ögon.

Ala Hist PE kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Ala Hist PE om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot dexbrompheniramine eller fenylefrin.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om Ala Hist PE kommer att skada fostret.

Det är inte känt om dexbrompheniramine och fenylefrin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar från detta läkemedel.

Artificiellt sötad flytande kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Ala Hist PE?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom kall medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Ala Hist PE?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av dexbrompheniramine och fenylefrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

biverkningar ala Hist PE

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Ala Hist PE och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ala Hist PE?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Ala-Hist PE (dexbrompheniramine / fenylefrin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.