Sponsrade länkar

Ala-Tet

Allmänt namn: tetracyklin

Vad är Ala-Tet?

Ala-Tet är ett antibiotikum som bekämpar infektion orsakad av bakterier.

Ala-Tet används för att behandla många olika bakteriella infektioner i hud, tarmar, andningsvägarna, urinvägarna, könsorgan, lymfkörtlar och andra kroppssystem.

I vissa fall är Ala-Tet används när penicillin eller annat antibiotikum kan inte användas för att behandla allvarliga infektioner såsom Anthrax, Listeria, Clostridium, Actinomyces och andra.

Ala-Tet kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Barn yngre än 8 år bör inte ta Ala-Tet.

Använda Ala-Tet under graviditeten kan skada det ofödda barnet eller orsaka permanent tand missfärgning senare i barnets liv.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Ala-Tet om du är allergisk mot Ala-Tet eller liknande läkemedel såsom demeklocyklin, doxycyklin, minocyklin eller tigecyklin.

För att se till Ala-Tet är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Om du använder Ala-Tet för att behandla gonorré, kan din läkare testa dig för att se till att du inte också har syfilis, en annan könssjukdom.

Tar detta läkemedel under graviditet kan påverka tand och ben utveckling i det ofödda barnet.

Ala-Tet kan göra p-piller mindre effektiva.

tetracyklin kan passera över i bröstmjölken och kan påverka ben och tandutvecklingen i en ammade barnet.

Barn yngre än 8 år bör inte ta Ala-Tet.

Hur ska jag ta Ala-Tet?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta Ala-Tet på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Ta inte Ala-Tet med mjölk eller andra mejeriprodukter, om inte din läkare har sagt till.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Ala-Tet.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Förvara denna medicin i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Kasta bort oanvänd Ala-Tet efter utgångsdatumet på etiketten har passerat.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Ala-Tet?

För minst 2 timmar före eller 2 timmar efter intag av Ala-Tet: undvika att ta järntillskott, multivitaminer, kalciumtillskott, antacida eller laxermedel.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Ala-Tet biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ala-Tet?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Ala-Tet (tetracyklin)

Andra varumärken: Sumycin, Actisite, Brodspec, Panmycin ... två mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.