Sponsrade länkar

Alavert

Allmänt namn: loratadin

Vad är Alavert?

Alavert är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Alavert används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra kalla eller allergisymptom.

Alavert används också för att behandla huden nässelfeber och klåda hos personer med kroniska hudreaktioner.

Alavert kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Alavert om du är allergisk mot Alavert eller desthis medicin (Clarinex).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Detta läkemedel förväntas inte skada fostret.

loratadin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Vissa former av loratadin kan innehålla fenylalanin.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Alavert?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år.

Alavert tas vanligen en gång per dag.

Inte krossa, tugga eller bryta den vanliga tabletten.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

För att ta sugtablett (Claritin RediTab, Alavert):

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara huvudvärk, dåsighet och snabb eller tjat heartbeat.

Vad ska jag undvika när du tar Alavert?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Alavert biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Alavert och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Alavert?

Andra läkemedel kan interagera med loratadin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Alavert (loratadin)

Andra varumärken: Claritin, Claritin Reditabs, Wal-ITIN, Barn Claritin Allergy, ... 5 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.