Sponsrade länkar

Albenza

Allmänt namn: albendazol

Vad är Albenza?

Albenza är en anthelmintisk (en-Thel-MIN-tik) eller anti- snäck medicinering.

Albenza används för att behandla vissa infektioner orsakade av maskar som fläsk bandmask och hund bandmask.

Albenza kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Albenza ska inte användas under graviditet, såvida det inte finns någon alternativ behandling.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Albenza om du är allergisk mot Albenza eller liknande läkemedel såsom mebendazol (Vermox).

För att se till Albenza är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Du kan behöva ha ett negativt graviditetstest innan denna behandling.

Det är inte känt om albendazol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Albenza?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta med mat.

I ett litet barn (eller någon som inte kan svälja en hel Albenza tablett), bör tabletten krossas eller tuggas och sväljas med ett helt glas vatten.

Du kan få andra läkemedel för att förhindra vissa biverkningar av albendazol, eller vissa effekter som kan uppstå när parasiterna dör i kroppen.

Tala om för din läkare om du har några ändringar i vikt.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Albenza kan försvaga immunförsvaret.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Albenza?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Albenza biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Albenza?

Andra läkemedel kan interagera med albendazol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Albenza (albendazol)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.