Sponsrade länkar

Alcortin A (topisk)

Vad är Alcortin A?

Aloe polysackarider kommer från aloe vera växten.

Alcortin A (för huden) är en kombination läkemedel som används för behandling av klåda, inflammation, irritation och infektioner i huden relaterade till ett antal villkor.

Alcortin A används också på utsidan av den genitala eller rektal område för att behandla irritation och inflammation som orsakas av jock itch, vaginal svampinfektion, och anal infektion.

Alcortin A kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydrokortison, aloe vera, jodokinol, glycin, histidin, lysin eller palmitinsyra.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Använd inte denna medicin på ett barn yngre än 12 år.

Hur ska jag använda Alcortin A?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin, om du inte använder den för att behandla en hand tillstånd.

Innan ansökan detta läkemedel till de genitala eller rektala områden, rengöra området med mild tvål och klappa torrt.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Jodokinol absorberas genom huden kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Ring din läkare om ditt tillstånd inte förbättras efter flera dagar, eller om ditt tillstånd rensar upp och sedan kommer tillbaka.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av Alcortin A förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder detta läkemedel?

Använd inte Alcortin A för att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Undvik att få denna medicin i ögon, näsa, mun, ändtarm eller vagina.

Undvik att få medicinen på håret eller kläder, eftersom det kan missfärga dessa ytor.

Undvik också att använda andra hud mediciner om inte din läkare säger till.

Alcortin A biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Allvarliga biverkningar är osannolika vid detta läkemedel appliceras på huden, men kan uppstå om hydrokortison eller iodiquinol absorberas i blodet.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Alcortin En aktuell?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Alcortin A (aloe vera / hydrokortison / jodokinol topisk)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.