Sponsrade länkar

Aldactone

Allmänt namn: spironolakton

Vad är Aldactone?

Aldactone (spironolakton) är ett kaliumsparande diuretikum (vatten piller) som förhindrar kroppen från att absorbera för mycket salt och håller kaliumnivåerna blir för låg.

Aldactone används för att behandla hjärtsvikt, högt blodtryck (hypertoni), eller hypokalemi (låga kaliumnivåer i blodet).

Aldactone behandlar också vätskeretention (ödem) hos personer med hjärtsvikt, levercirros, eller en njure sjukdom som kallas nefrotiskt syndrom.

Aldactone används också för att diagnostisera eller behandla ett tillstånd där du har för mycket aldosteron i kroppen.

Viktig information

Du bör använda Aldactone med försiktighet om du har njurproblem, höga halter av kalium i blodet, Addisons sjukdom, om du inte kan urinera eller om du också tar eplerenon.

Aldactone har orsakat tumörer hos djur, men det är inte känt om detta kan förekomma hos personer.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Aldactone om du är allergisk mot spironolakton, eller om du har:

För att se till Aldactone är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

I djurstudier orsakade Aldactone vissa typer av tumörer.

Det är inte känt om Aldactone skadar fostret.

Spironolakton kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Aldactone?

Ta Aldactone precis som ordinerats av din läkare.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Du kan ta Aldactone med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.

När du använder Aldactone, kan du behöva täta blodprover.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Aldactone.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda denna medicinering även om du mår bra.

Lagra vid rumstemperatur borta från värme, ljus och fukt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Aldactone?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av spironolakton.

Använd inte saltersättningsmedel eller låg salthalt mjölkprodukter som innehåller kalium.

Undvik en kost rik på salt.

Spironolakton kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Aldactone biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Aldactone: hives;

Sluta använda Aldactone och ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma Aldactone biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Aldactone?

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig yr eller sänka blodtrycket kan förvärra dessa effekter.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Aldactone (spironolakton)

Andra varumärken: CaroSpir

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.