Sponsrade länkar

Aldurazyme

Allmänt namn: laronidas

Vad är laronidas?

Aldurazyme (laronidas) innehåller ett enzym som förekommer naturligt i kroppen hos friska människor.

Aldurazyme används för att behandla några av symptomen på en genetisk tillstånd som kallas mukopolysackaridos eller MPS I, även kallad Hurlers syndrom, Hurlers-Scheie syndrom eller Scheie syndrom.

MPS I är en metabolisk störning vid vilken kroppen saknar enzymet som behövs för att bryta ner vissa ämnen.

Aldurazyme kan förbättra andning och gångförmåga hos personer med detta tillstånd.

Viktig information

Innan du får Aldurazyme, berätta för din läkare om du har hjärtsjukdom, njursjukdom, lungsjukdom, kramper, migrän, eller sömnapné.

En allergisk reaktion kan inträffa under eller strax efter infusion av detta läkemedel.

Din läkare kan också ordinera andra läkemedel för att förhindra en allergisk reaktion mot Aldurazyme.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Aldurazyme Om du är allergisk mot laronidas.

För att vara säker Aldurazyme är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Om du är gravid, kan ditt namn vara noterade på en graviditet registret.

Det är inte känt om laronidas går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Hur Aldurazyme ges?

Aldurazyme injiceras i en ven genom en IV.

Aldurazyme ges vanligen en gång per vecka.

Tala om för din läkare om du har varit sjuk med feber eller förkylning.

Aldurazyme måste ges långsamt och intravenös infusion kan ta upp till 4 timmar att slutföra.

En timme före varje injektion, kommer du att få andra läkemedel för att förhindra en allvarlig allergisk reaktion.

Efter varje injektion, kommer du att bevakas noga i 60 minuter eller längre för att se till att du inte har en allergisk reaktion.

Din läkare kommer att behöva kontrollera dina framsteg på regelbunden basis när du använder Aldurazyme.

Det kan ta upp till flera månader till år innan du får full nytta av behandling med Aldurazyme.

Ditt namn kan behöva noterade på en MPS I registret när du använder detta läkemedel.

Aldurazyme doseringsinformation

Vanliga vuxendos för mukopolysackaridos typ I:

0,58 mg / kg IV en gång i veckan Kommentarer: -Clinical studier inte inkluderade patienter 65 år och äldre och det är därför okänt om de reagerar annorlunda än yngre patienter.

Vanliga pediatrisk dos för mukopolysackaridos typ I:

6 månader eller äldre: 0,58 mg / kg IV en gång i veckan Användningsområden: För behandling av Hurler och Hurler-Scheie former av MPS I och för patienter med Scheie former som har måttliga till svåra symtom;

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Aldurazyme injektion.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Aldurazyme ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får Aldurazyme?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Aldurazyme biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Aldurazyme: hives;

En allergisk reaktion kan inträffa under eller kort efter infusion av detta läkemedel (upp till 3 timmar senare).

Gemensamma Aldurazyme biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Aldurazyme?

Andra läkemedel kan interagera med laronidas, inklusive receptbelagda och over-the-counter läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Aldurazyme (laronidas)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.