Sponsrade länkar

alemtuzumab

Vad är alemtuzumab?

Alemtuzumab är en antikropp framställd av djur-DNA.

Alemtuzumab används för att behandla kronisk B-cell-lymfocytisk leukemi eller skovförlöpande multipel skleros.

Lemtrada är endast tillgänglig från en certifierad apotek enligt ett särskilt program.

Alemtuzumab kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Alemtuzumab kan orsaka livshotande biverkningar.

Ring din läkare om du har tecken på andra allvarliga biverkningar, såsom ovanliga blåmärken eller blödningar, blod i urinen eller kräkas, svullnad i fötterna, feber, svullna körtlar, muskelvärk, diarré, eller om du känner dig mycket svag eller trött .

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen eller kort därefter, bland annat bröstsmärta, svårt att andas, oregelbundna hjärtslag, eller svullnad i munnen eller halsen.

Alemtuzumab kan ha långvariga effekter på kroppen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få alemtuzumab om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Alemtuzumab kan orsaka andra typer av cancer, såsom melanom, sköldkörtelcancer, eller blodcancer.

Alemtuzumab kan skada fostret.

Om du är gravid, kan ditt namn vara noterade på en graviditetsregister för att spåra effekterna av alemtuzumab på barnet.

Du ska inte amma medan du använder alemtuzumab.

Hur alemtuzumab ges?

Alemtuzumab ges som en infusion i en ven.

alemtuzumab måste ges långsamt och infusionen kan ta två till fyra timmar att slutföra.

Du kan få andra läkemedel för att förhindra vissa biverkningar.

Du kommer följas noggrant under minst 2 timmar efter att ha fått alemtuzumab, så att du inte har en allvarlig reaktion.

Alemtuzumab påverkar immunförsvaret.

Alemtuzumab kan ha långvariga effekter på kroppen.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för alemtuzumab injektion.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom alemtuzumab ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får alemtuzumab?

Undvik mat som kan vara en källa till Listeria infektion, eller värma dem ordentligt innan du dricker.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder alemtuzumab, eller du kan utveckla en allvarlig infektion.

Alemtuzumab biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen eller kort därefter.

I sällsynta fall kan alemtuzumab orsaka en stroke eller blodkärlsskada i huvudet och halsen.

Alemtuzumab kan orsaka ditt immunförsvar att angripa celler och organ i kroppen.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar alemtuzumab?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om alemtuzumab

Andra varumärken: Lemtrada, Campath

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.