Sponsrade länkar

Aleve

Allmänt namn: naproxen

Vad är Aleve?

Aleve (naproxen) är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Aleve används för att tillfälligt lindra mindre värk och smärta på grund av artrit, muskelvärk, ryggvärk, mensvärk, huvudvärk, tandvärk, och en vanlig förkylning.

Aleve kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Aleve om du har en historia av allergisk reaktion mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Naproxen kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Använd inte detta läkemedel strax före eller efter hjärtbypassoperation (koronar bypass-kirurgi eller CABG).

Få akut medicinsk hjälp om du har bröstsmärtor, svaghet, andfåddhet, sluddrigt tal, eller problem med synen eller balans.

Aleve kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Aleve kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda Aleve om du är allergisk mot naproxen, eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har:

Intag av Aleve under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Naproxen kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn.

Aleve är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Hur ska jag ta Aleve?

Användning Aleve exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Inte krossa, tugga eller bryta en Aleve tablett.

Om ett barn använder detta läkemedel, tala om för din läkare om barnet har några förändringar i vikt.

Om du använder Aleve långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Aleve används ibland bara när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Aleve?

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att ta aspirin medan du tar naproxen.

Fråga din läkare innan du tar någon annan medicin för smärta, artrit, feber eller svullnad.

Fråga din läkare innan du använder ett antacidum och använd endast den typ din läkare rekommenderar.

Aleve biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Aleve: nysningar, rinnande eller täppt näsa;

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, andnöd.

Sluta använda Aleve och ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma Aleve biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Aleve?

Fråga din läkare innan du använder Aleve om du tar ett antidepressivt läkemedel som citalopram, escitalopram, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin, paroxetin, sertralin (Zoloft), trazodon eller vilazodon.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Aleve om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Aleve (naproxen)

Andra varumärken: Naprosyn, Anaprox, Naprelan, Anaprox-DS, ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.