Sponsrade länkar

Aleve Kallt och Sinus

Allmänt namn: naproxen och pseudoefedrin

Vad är Aleve Kallt och Sinus?

naproxen är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Aleve Kallt och Sinus är en kombination läkemedel som används för behandling av nästäppa, täppta bihålor, huvudvärk, feber och mindre värk och smärta som orsakas av en vanlig förkylning eller influensa.

Aleve Kallt och Sinus kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Aleve Kallt och Sinus om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Aleve Kallt och Sinus kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, även om du inte har några riskfaktorer.

Aleve Kallt och Sinus kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Aleve Kallt och Sinus kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, även om du inte har några riskfaktorer.

Aleve Kallt och Sinus kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot naproxen eller pseudoefedrin, eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har:

Att ta naproxen under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du ammar.

Aleve Kallt och Sinus är inte godkänd för användning av någon yngre än 12 år.

Hur ska jag ta Aleve Kallt och Sinus?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Svälj tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Ta Aleve Kallt och Sinus med ett helt glas vatten.

Ta med mat eller mjölk om detta läkemedel upprör magen.

Om du behöver ha någon typ av kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Ring din läkare om du har feber som varar längre än 3 dagar eller om symtomen inte förbättras efter 7 dagar att ta detta läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom kall medicin används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Aleve Kallt och Sinus?

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att ta aspirin medan du tar Aleve Kallt och Sinus.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra hosta eller kalla mediciner som kan innehålla liknande ingredienser.

Aleve Cold och Sinus biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, bensvullnad, andnöd.

Sluta använda Aleve Kallt och Sinus och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Aleve Kallt och Sinus?

Fråga din läkare innan du använder Aleve Kallt och Sinus om du tar ett antidepressivt läkemedel.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Aleve Kallt och Sinus med andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Aleve-D Sinus & Cold (naproxen / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Aleve-D Sinus & Huvudvärk, Sudafed 12 timmars Pressure + Pain

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.