Sponsrade länkar

Alglukosidas alfa (injektion)

Vad är alglukosidas alfa?

Alglukosidas alfa innehåller ett enzym som naturligt förekommer i kroppen hos friska människor.

Alglukosidas alfa används för att behandla en glykogenlagrings sjukdom som kallas Pompes sjukdom (även kallad GAA brist) hos vuxna och barn som är minst 8 år gammal.

Alglukosidas alfa kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Vissa människor som får alglukosidas alfa har haft allvarliga allergiska reaktioner under eller strax efter infusion av alglukosidas alfa.

Om du har hjärtsjukdom eller en andningsstörning, med hjälp av alglukosidas alfa kan förvärra dessa tillstånd.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få alglukosidas alfa om du är allergisk mot det.

För att vara säker alglukosidas alfa är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om alglukosidas alfa kommer att skada fostret.

Alglukosidas alfa kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ditt namn kan visas på Pompe registret.

Hur alglukosidas alfa ges?

Alglukosidas alfa injiceras i en ven genom en IV.

alglukosidas alfa ges vanligen en gång var 2 veckor.

Före varje injektion, tala med din läkare om du nyligen har varit sjuk med en förkylning, influensa eller annan sjukdom.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder alglukosidas alfa.

Alglukosidas alfa kan ha långvariga effekter på kroppen.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för alglukosidas alfa injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får alglukosidas alfa?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Alglukosidas alfa biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa människor som får alglukosidas alfa har haft allvarliga allergiska reaktioner när läkemedlet injicerades i venen, eller så länge som tre timmar efteråt.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Alglukosidas alfa doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Pompes sjukdom:

20 mg / kg via intravenös infusion varje 2 weeksComments: -Total infusionsvolymen bestäms av patientens kroppsvikt och bör infunderas under ca 4 timmar.

Vanliga pediatrisk dos för Pompes sjukdom:

20 mg / kg via intravenös infusion varje 2 weeksComments: -Total infusionsvolymen bestäms av kroppsvikt och bör infunderas under ca 4 timmar.

Vilka andra droger påverkar alglukosidas alfa?

Andra läkemedel kan interagera med alglukosidas alfa, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om alglukosidas alfa

Andra varumärken: Lumizyme, Myozyme

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.