Sponsrade länkar

Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus

Allmänt namn: acetaminofen och fenylefrin

Vad är Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus?

paracetamol är ett smärtstillande och feber reducering.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus är en kombination läkemedel som används för att behandla huvudvärk, feber, värk i kroppen, täppt näsa och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot paracetamol (Tylenol) eller fenylefrin.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus kommer att skada fostret.

Paracetamol och fenylefrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Fråga alltid en läkare innan du ger en hosta eller förkylning medicin till ett barn.

Hur ska jag ta Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

Lös upp ett paket av pulvret i minst 4 dl vatten.

Släppa de brustabletter i ett glas vatten (minst 4 uns, eller en halv kopp).

Sluta ta medicinen och kontakta din läkare om du fortfarande har feber efter 3 dagars användning, du fortfarande har ont efter 7 dagar (eller 5 dagar om behandling av barn), om symtomen förvärras, eller om du har en hudutslag , pågående huvudvärk, eller någon rodnad eller svullnad.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

De första tecknen på en acetaminofen överdosering inkluderar förlust av aptit, illamående, kräkningar, magsmärtor, svettning, och förvirring eller svaghet.

Vad ska jag undvika när du tar Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, smärta eller sömn medicin.

Undvik att dricka alkohol.

Alka-Seltzer Plus Kalla och Sinus biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig.

Sluta använda medicinen och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus?

Andra läkemedel kan interagera med paracetamol och fenylefrin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Alka-Seltzer Plus Cold och Sinus (paracetamol / fenylefrin)

Andra varumärken: Tylenol Sinus + Huvudvärk dag, Sudafed PE Tryck + smärta, Vicks Sinex dagtid, Contac Cold + Flu (Dag Formel), ... 5 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.