Sponsrade länkar

All Day Allergi D

Allmänt namn: cetirizin och pseudoefedrin

Vad är All Day Allergi D?

Cetirizin är ett antihistamin som minskar den naturliga kemiska histamin i kroppen.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

All Day Allergi D är en kombination läkemedel som används för att behandla förkylning eller allergi symtom såsom nasal och sinus trafikstockningar, nysningar, klåda, rinnande ögon, eller rinnande näsa.

All Day Allergi D kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda All Day Allergi D om du har trångvinkelglaukom, svår högt blodtryck (hypertoni), svår kranskärlssjukdom, om du inte kan urinera eller om du är allergisk mot hydroxizin (Atarax, Vistaril).

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot cetirizin eller pseudoefedrin, eller om du har:

Använd inte All Day Allergi D om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om All Day Allergi D kommer att skada fostret.

Cetirizin och pseudoefedrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar från All Day Allergy-D.

Hur ska jag ta hela dagen Allergi D?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Ta en tablett varje 12 timmar, om inte din läkare säger något annat.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, om de blir värre, eller om du har också feber.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av All Day Allergi D.

Vad ska jag undvika när du tar All Day Allergi D?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan förkylning eller allergi medicin.

Alla biverkningar Day Allergi D

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda All Day Allergi D och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar All Day Allergi D?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder All Day Allergi D om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om All Day Allergi D (cetirizin / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Zyrtec-D

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.