Sponsrade länkar

All Day Allergy Barn

Vad är Alla Day Allergi Barn?

All Day Allergi Barn är ett antihistamin som minskar effekterna av naturliga kemiska histamin i kroppen.

All Day Allergi Barn används för att behandla förkylning eller allergi symptom såsom nysningar, klåda, rinnande ögon, eller rinnande näsa.

All Day Allergi Barn används också för att behandla klåda och svullnad orsakas av kronisk urtikaria (nässelutslag).

Alla Day Allergi Barn kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda alla Day Allergi Barn om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta hela dagen Allergi Barn om du har några medicinska tillstånd.

Det är inte känt om All Day Allergi Barn kommer att skada fostret.

Det är inte känt om cetirizin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta hela dagen Allergy barn?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Äldre vuxna kan behöva ta en lägre än normal dosering.

Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Svälj inte upplösa tabletten hel.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, om de blir värre, eller om du har också feber.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera rastlöshet eller nervös, och sedan dåsighet.

Vad ska jag undvika när du tar All Day Allergy barn?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol samtidigt som All Day Allergy barn.

biverkningar All Day Allergy Barn

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta All Day Allergy barn och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar All Day Allergy barn?

Med allt Day Allergi Barn med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Andra läkemedel kan interagera med cetirizin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om All Day Allergi Barn (cetirizin)

Andra varumärken: Zyrtec

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.