Sponsrade länkar

Allegra-D

Allmänt namn: fexofenadin och pseudoefedrin

Vad är Allegra-D?

Allegra-D innehåller en kombination av fexofenadin och pseudoefedrin.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Allegra-D används för att behandla nysningar, rinnande eller täppt näsa, kliande eller rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra symtom på allergier och förkylning.

Allegra-D kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Allegra-D om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta, förkylning, allergi eller sömnmedicin.

Allegra-D kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Innan detta läkemedel

Använd inte Allegra-D om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Allegra-D om du har:

Det är inte känt om Allegra-D kommer att skada fostret.

Pseudoefedrin kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn.

Ge inte Allegra-D till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Allegra-D?

Användning Allegra-D exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Ta Allegra-D på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Ta detta läkemedel endast med vatten.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en förkylning eller allergi medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Allegra-D doseringsinformation

Vanliga vuxendos för allergisk rinit:

en tablett (60 mg-120 mg) oralt två gånger om dagen.

Vanliga pediatrisk dos för allergisk rinit:

13 år eller äldre: en tablett (60 mg-120 mg) oralt två gånger om dagen.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom förkylning eller allergi medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Allegra-D?

Undvik att använda antacida inom 15 minuter före eller efter intag Allegra-D.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan förkylning eller allergi medicin.

Att dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av denna medicin.

biverkningar allegra-D

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Allegra-D: hives;

Sluta använda Allegra-D och ring din läkare omedelbart om du har:

biverkningar gemensamt Allegra-D kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Allegra-D?

Intag av Allegra-D med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Andra läkemedel kan interagera med fexofenadin och pseudoefedrin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Allegra-D 12 Hour (fexofenadin / pseudoefedrin)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.