Sponsrade länkar

Allerest 12 Hour Nässpray

Allmänt namn: oximetazolin nasal

Vad Allerest 12 Hour nässpray?

Oximetazolin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Allerest 12 Hour nässpray (för näsan) är för temporär lindring av nästäppa (täppt näsa) orsakad av allergier eller en vanlig förkylning.

Allerest 12 Hour nässpray kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Allerest 12 Hour Nässpray (för näsan) används för tillfällig lindring av nästäppa orsakad av allergier eller en vanlig förkylning.

Sluta använda Allerest 12 Hour nässpray och ring din läkare omedelbart om du har pågående eller förvärrade symtom, eller om du har svår brännande eller stickande känsla i näsan efter att ha använt nässprayen

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Allerest 12 Hour nässpray om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Allerest 12 Hour Nässpray kommer att skada fostret.

Det är inte känt om oximetazolin nasal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Allerest 12 Hour nässpray?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använda medicinen för lång eller för ofta kan förvärra symtomen eller orsaka nästäppa att rensa upp och komma tillbaka.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Att använda näsdroppar (nasal lösning):

Om du vill använda nässprayen:

Använd inte nässprayen mer än 2 gånger i 24 timmar.

Torka av spetsen på sprayflaska med en ren vävnad men inte tvätta med vatten eller tvål.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

Håll Allerest 12 Hour nässpray oåtkomligt för barn.

Vad ska jag undvika när du använder Allerest 12 Hour nässpray?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Allerest 12 Hour Nässpray biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Allerest 12 Hour nässpray och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Allerest 12 Hour nässpray?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Allerest 12 Hour nässpray om du också använder något av följande läkemedel:

Listan är inte fullständig och andra droger kan interagera med Allerest 12 Hour nässpray.

Mer om Allerest 12 Hour nässpray (oxymetazolin nasal)

Andra varumärken: Afrin, Zicam Sinus Relief, Afrin Sinus, Afrin droppfri Sinus, ... 23 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.