Sponsrade länkar

Allfen CD

Allmänt namn: kodein och guaifenesin

Vad är Allfen CD?

Kodein är ett narkotiskt hostdämpande.

guaifenesin är en slemlösande.

Allfen CD är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta och bröstet trängsel som allergier, förkylning eller influensa.

Allfen CD kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Allfen CD kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Kodein kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Allfen CD om du är allergisk mot kodein eller guaifenesin.

I vissa människor bryter kodein ner snabbt i levern och når högre än normala nivåer i kroppen.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år.

För att vara säker Allfen CD är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Om du använder kodein när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta Allfen CD?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Kodein kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Allfen CD används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Allfen CD?

Allfen CD kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Drick inte alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta eller kall medicin.

Allfen CD biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel, kan kodein sakta din andning.

En person att ta hand om du bör söka akut läkarhjälp om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar, eller om du är svårt att vakna.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Allfen CD?

Intag Allfen CD med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Andra läkemedel kan interagera med kodein och guaifenesin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Allfen CD (kodein / guaifenesin)

Andra varumärken: Guaifenesin AC, Cheratussin AC, Virtussin A / C, Guaiatussin AC, ... 10 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.