Sponsrade länkar

Allopurinol

Vad är allopurinol?

Allopurinol minskar produktionen av urinsyra i kroppen.

Allopurinol används för att behandla gikt eller njursten, och för att minska halterna av urinsyra i människor som genomgår cancerbehandling.

Allopurinol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda allopurinol om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion på det.

Allopurinol kan sänka celler som hjälper din kropp bekämpa infektioner blod.

Undvik att dricka alkohol.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta allopurinol om du är allergisk mot det.

För att vara säker allopurinol är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta allopurinol?

Ta allopurinol precis som ordinerats av din läkare.

Ta varje dos med ett helt glas vatten.

Ta med mat om allopurinol upprör magen.

Du kanske har gikt attacker oftare när du först börjar ta allopurinol.

Du kan behöva följa en speciell diet när du använder allopurinol.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar allopurinol?

Undvik att köra eller farlig verksamhet tills du vet hur allopurinol kommer att påverka dig.

Undvik att dricka alkohol.

Allopurinol biverkningar

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar allopurinol kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar allopurinol?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om allopurinol

Andra varumärken: Zyloprim, Aloprim

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.