Sponsrade länkar

Almacone

Allmänt namn: aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid och simetikon

Vad är Almacone?

Aluminium och magnesium är naturligt förekommande mineraler.

simetikon tillåter gasbubblor i magen och tarmarna att komma samman lättare, vilket möjliggör enklare passage av gas.

Almacone är en kombination läkemedel som används för att behandla halsbränna, sura uppstötningar, orolig mage, och uppblåsthet orsakad av gas.

Almacone kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Undvik att ta andra läkemedel inom 2 timmar före eller efter du tar Almacone.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Almacone om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om Almacone skadar fostret.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du ammar ett barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 12 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Almacone?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

En antacida tas vanligen bara för en kort tid tills symtomen klara upp.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Almacone används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Almacone?

Undvik att ta andra läkemedel inom 2 timmar före eller efter du tar Almacone.

Almacone biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Almacone och ring din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Almacone?

Andra läkemedel kan interagera med Almacone, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Almacone (aluminiumhydroxid / magnesiumhydroxid / simetikon)

Andra varumärken: Mylanta, Mintox, Gelusil, Mylanta maximal styrka, ... 8 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.