Sponsrade länkar

Alocril

Allmänt namn: nedokromil oftalmisk

Vad är Alocril?

Nedokromil är en anti-allergisk läkemedel som kan minska vissa symtom efter att du utsätts för ett allergen.

Alocril (för ögonen) används för att behandla klåda i ögonen på grund av allergier.

Alocril kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Alocril om du är allergisk mot nedokromil.

Detta läkemedel förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om nedokromil ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Alocril är inte godkänd för användning av någon yngre än 3 år.

Hur ska jag använda Alocril?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Använd inte detta läkemedel samtidigt bär kontaktlinser.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Använd denna medicin för hela tid du utsätts för allergener, även om du inte har några symtom.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Alocril förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder nedokromil ögon?

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Alocril biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Alocril och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Alocril?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på nedokromil används i ögonen.

Mer om Alocril (nedokromil ögon)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.