Sponsrade länkar

Altazine

Allmänt namn: tetrahydrozolin oftalmisk

Vad är Altazine?

Tetrahydrozolin är en vasokonstriktor.

Altazine (för ögonen) är för temporär lindring av mindre ögon rodnad, svullnad, eller avtappning orsakas av mindre irriterande.

Altazine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Altazine är för tillfällig lindring av mindre röda ögon eller obehag av mindre irriterande.

Sluta använda Altazine och ring din läkare omedelbart om du har pågående eller förvärrad rodnad i ögat, ögonsmärta eller synförändringar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Altazine om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Altazine skadar fostret.

Det är inte känt om tetrahydrozolin ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Altazine?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använda medicinen för lång eller för ofta kan förvärra symtomen och orsaka skador på blodkärlen i ögonen.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Altazine används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av tetrahydrozolin ögon förväntas inte vara farliga.

Håll Altazine oåtkomligt för barn.

Vad ska jag undvika när du tar Altazine?

Använd inte denna medicin samtidigt som bär kontaktlinser.

Altazine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Altazine och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Altazine?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på tetrahydrozolin används i ögonen.

Mer om Altazine (tetrahydrozolin ögon)

Andra varumärken: Visine Original, Opti klart Rodnad Relief, Geneye Extra, ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.