Sponsrade länkar

Altoprev

Allmänt namn: lovastatin

Vad är Altoprev?

Altoprev minskar nivåerna av "dålig" kolesterol (low-density lipoprotein, eller LDL) och triglycerider i blodet, medan ökande nivåer av "goda" kolesterolet (high-density lipoprotein, eller HDL).

Altoprev används för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra hjärtkomplikationer hos personer med diabetes, hjärt-kärlsjukdomar eller andra riskfaktorer.

Altoprev ges till vuxna och barn som är minst 10 år gammal.

Altoprev kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Altoprev om du är gravid eller ammar, eller om du har aktiv leversjukdom.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Altoprev om du är allergisk mot det, eller om:

Vissa läkemedel kan öka risken för allvarliga muskelproblem när de används med Altoprev.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Altoprev kan orsaka nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njursvikt.

Använd inte Altoprev om du är gravid.

Inte amma medan du tar Altoprev.

Hur ska jag ta Altoprev?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Svälj tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Du kan behöva täta medicinska tester.

Altoprev är bara en del av ett komplett program av behandling som även inkluderar kost, motion och viktkontroll.

Du kan behöva sluta använda Altoprev för en kort tid om du har operation eller en medicinsk nödsituation.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Altoprev?

Undvik att dricka alkohol.

Grapefrukt kan interagera med Altoprev och leda till oönskade biverkningar.

Undvik att äta livsmedel som innehåller mycket fett eller kolesterol.

Altoprev biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Altoprev kan orsaka nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njursvikt.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Altoprev?

Många läkemedel kan interagera med Altoprev och vissa läkemedel ska inte användas tillsammans.

Mer om Altoprev (lovastatin)

Andra varumärken: Mevacor, Altocor

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.