Sponsrade länkar

amcinonid topisk

Vad är amcinonid aktuell?

Amcinonid är en steroid.

Amcinonid topisk (för huden) används för att behandla inflammation och klåda som orsakas av ett antal hudåkommor såsom allergiska reaktioner, eksem och psoriasis.

Amcinonid aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda amcinonid aktuell om du är allergisk mot det.

För att vara säker amcinonid aktuellt är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om amcinonid aktuellt kommer att skada fostret.

Amcinonid aktuell kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Använd inte amcinonid aktuell på ett barn utan en läkares råd.

Hur ska jag använda amcinonid aktuell?

Detta läkemedel är vanligen tillämpas 2 eller 3 gånger dagligen.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter användning amcinonid aktuell, om du använder läkemedel för behandling av huden på händerna.

Applicera en liten mängd på det drabbade området och massera försiktigt in i huden.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Vid behandling blöjområdet av en baby, inte använder byxor plast eller åtsittande blöjor.

Använd amcinonid aktuell regelbundet för att få mest nytta.

Ring din läkare om din hud villkor inte förbättras efter 2 veckors behandling, eller om det blir värre när du använder amcinonid aktuell.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

En överdos av amcinonid aktuell förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder amcinonid aktuell?

Undvik att få amcinonid aktuell i dina ögon.

Använd inte amcinonid aktuellt att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Amcinonid topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Topisk steroid medicin kan absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Också sluta använda amcinonid aktuell och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar amcinonid aktuellt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad amcinonid.

Mer om amcinonid aktuellt

Andra varumärken: Cyclocort

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.