Sponsrade länkar

Amicar

Allmänt namn: aminokapronsyra

Vad är Amicar?

Amicar är en konstgjord form av ett protein som finns naturligt i kroppen och hjälper blodet att koagulera.

Amicar används för att behandla blödningsepisoder hos personer med vissa medicinska tillstånd, såsom aplastisk anemi (brist på blodceller och blodplättar), levercirros, placenta abruptio (tidig separation av moderkakan under graviditeten), urin blödning, och vissa typer av cancer.

Amicar används också för att förhindra blödning efter hjärtkirurgi eller placering av en shunt nära levern för att kontrollera högt blodtryck.

Amicar kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Sluta använda Amicar och ring din läkare omedelbart om du har: oförklarlig muskelvärk, plötslig domning eller svaghet, stickningar eller kall känsla i en arm eller ett ben, svårt att andas, en plötslig hosta eller plötslig bröstsmärtor.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Amicar om du är allergisk mot det.

För att vara säker Amicar är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om aminokapronsyra passerar in bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Amicar är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda Amicar?

Din läkare kommer att utföra blodprover för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt med hjälp av Amicar.

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Amicar är antingen tas genom munnen eller injiceras i en ven genom en IV.

Du kan visas hur man använder en IV hemma.

Du bör börja använda detta läkemedel vid första tecken på en blödningsepisod.

Behandling med Amicar vanligen fort varje timme under 8 timmar eller tills blödningen har upphört.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Den injicerbara formen av aminokapronsyra måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Använd inte den injicerbara läkemedlet om det har ändrat färg eller har partiklar i den.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Ring din läkare omedelbart om symtomen inte förbättras efter att ha använt Amicar.

När du använder Amicar, kan du behöva täta blodprover.

Förvara i svalt rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Amicar används som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan inkludera urinera mindre än vanligt, känslan YR eller svimning.

Vad ska jag undvika när du använder Amicar?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Amicar biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Amicar och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Amicar?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Amicar (aminokapronsyra)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.