Sponsrade länkar

Aminolevulinsyra (topisk)

Vad är aminolevulinsyra?

Aminolevulinsyra orsakar hudceller att bli mer känsliga för vissa typer av ljus.

Aminolevulinsyra används för att behandla aktinisk keratos (vårtliknande växter av huden) i ansiktet och hårbotten.

Aminolevulinsyra kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Undvika exponering för solljus eller stark inomhusbelysning i upp till 48 timmar efter den medicin appliceras på huden eller hårbotten.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med aminolevulinsyra om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur aminolevulinsyra ges?

En vårdgivare kommer att gälla aminolevulinsyra direkt till din hudskador att förbereda dig för ljusbehandling.

Ditt ansikte och hårbotten kan behöva behandlas i separata sessioner om du har aktinisk keratos på båda områdena.

Om du behandlas med Ameluz gel:

Om du behandlas med Levulan Kerastick lösning:

Den fotodynamiska ljuset har en låg intensitet och kommer inte att värma huden.

För upp till 48 timmar, måste du skydda huden från starkt ljus.

Du kan ha en viss rodnad, svullnad, och skalning av dina skador och den omgivande huden.

Ring din läkare om du har svår hudbesvär, eller om du har nya eller förvärrade hudproblem.

Om dina aktinisk keratos lesioner inte klara upp helt, kan du behöva en andra behandling.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du inte kan återvända för ljusbehandling inom de rekommenderade 14 till 18 timmar efter Levulan Kerastick tillämpades.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom aminolevulinsyra appliceras av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått aminolevulinsyra?

Undvika exponering för solljus eller stark inomhusbelysning under upp till 48 timmar.

Undvik att använda andra mediciner på de områden som behandlats med aminolevulinsyra inte din läkare säger till.

Aminolevulinsyra biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har svår stickande eller brännande som varar längre än 4 veckor.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Aminolevulinsyra doseringsinformation

Vanliga vuxendos för aktinisk keratos:

En tillämpning och en dos av belysning per behandlingsställe per 8 veckor långa behandlings sessionDuration terapi: Behandlad lesioner som inte har helt löst efter 8 veckor kan behandlas en andra time.Comments: -Varje individuell aminolevulinsyra aktuell lösning bör användas för endast en patient.-Fotodynamisk terapi är en tvåstegsprocess som involverar appliceringen av produkten följt 14 till 18 timmar senare genom belysning med blått ljus med hjälp av BLU-U Blue Light Fotodynamisk terapi Illuminator.Use: Behandling av minimalt till måttligt tjocka aktiniska keratoser i ansiktet eller hårbotten

Vilka andra droger påverkar aminolevulinsyra?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel.

Denna lista är inte komplett.

Mer om aminolevulinsyra topisk

Andra varumärken: Levulan Kerastick, Ameluz

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.