Sponsrade länkar

Amlodipin och benazepril

Vad är amlodipin och benazepril?

amlodipin är en kalciumkanalblockerare.

benazepril är en ACE-hämmare.

Amlodipin och benazepril är en kombination läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Amlodipin och benazepril kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte om du är gravid.

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft angioödem.

Om du har diabetes, inte använder amlodipin och benazepril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot amlodipin eller benazepril, eller om:

Ta inte amlodipin och benazepril inom 36 timmar före eller efter intag läkemedel som innehåller sacubatril (t.ex. Entresto).

Om du har diabetes, inte använder amlodipin och benazepril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Du kan också behöva undvika att ta amlodipin och benazepril med aliskiren om du har njursjukdom.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använd inte om du är gravid.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta amlodipin och benazepril?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Du kan ta amlodipin och benazepril med eller utan mat.

Kräkningar, diarré eller kraftig svettning kan göra att du blir uttorkad.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta, och du kan också behöva täta blodprover.

Om du behöver operation, berätta för din kirurg du för närvarande använder detta läkemedel.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om du är mer än 12 timmar för sent till dosen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar amlodipin och benazepril?

Att dricka alkohol med amlodipin och benazepril kan orsaka biverkningar.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Använd inte saltersättningsmedel eller kaliumsupplement samtidigt som amlodipin och benazepril, om inte din läkare har sagt till.

biverkningar amlodipin och benazepril

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan inte ske förrän efter att du har använt läkemedlet under flera månader.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Amlodipin och benazepril doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Hypertension:

Initial dos: Amlodipin 2,5 mg-Benazepril 10 mg oralt en gång om dayMaintenance dos: Amlodipin 2,5 till 10 mg-Benazepril 10 till 40 mg oralt en gång om dayMaximum dos: Amlodipin: 10 mg / dag;

Vilka andra droger påverkar amlodipin och benazepril?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner.

Denna lista är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka amlodipin och benazepril.

Mer om amlodipin / benazepril

Andra varumärken: Lotrel

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.