Sponsrade länkar

Amoxicillin och klavulanat

Vad är amoxicillin och klavulanat kalium?

Amoxicillin är ett penicillin antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Klavulanat kalium är en beta-laktamasinhibitor som hjälper till att förhindra vissa bakterier från att bli resistent mot amoxicillin.

Amoxicillin och klavulanat kalium är en kombination läkemedel som används för att behandla många olika infektioner orsakade av bakterier, såsom bihåleinflammation, lunginflammation, öroninfektioner, bronkit, urinvägsinfektioner och infektioner i huden.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår njursjukdom, om du har haft leverproblem eller gulsot när du tar amoxicillin och klavulanat kalium, eller om du är allergisk mot något penicillin eller cefalosporin antibiotikum, såsom Amoxil, Ceftin, Cefzil, levaquin, Moxatag, Omnicef ​​och andra.

Om du byter från ett tablettform till en annan (vanlig, tugg eller förlängd frisättning), ta bara den nya tablettform och styrka ordinerats åt dig.

Amoxicillin och klavulanat kalium kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Amoxicillin och klavulanat kalium kan göra p-piller mindre effektiva.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda amoxicillin och klavulanat kalium om du är allergisk mot det, eller om:

För att vara säker amoxicillin och klavulanat kalium är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Amoxicillin och klavulanat kalium kan göra p-piller mindre effektiva.

Amoxicillin och klavulanat kalium kan passera över i bröstmjölken och kan påverka ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Vätskan eller tuggtablett kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta amoxicillin och klavulanat kalium?

Ta amoxicillin och klavulanat precis som ordinerats av din läkare.

Ta medicinen var 12 timmar i början av en måltid för att minska magbesvär.

Inte krossa eller tugga förlängd frisättning.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Skaka flytande medicin väl precis innan du mäta en dos.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Lagra tabletterna vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara vätskan i kylskåpet.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering kan orsaka illamående, kräkningar, magont, diarré, hudutslag, dåsighet, hyperaktivitet och minskad urinering.

Vad ska jag undvika när du tar amoxicillin och klavulanat kalium?

Undvik att ta amoxicillin och klavulanat kalium tillsammans med eller strax efter att ha ätit en fettrik måltid.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Amoxicillin och klavulanat kalium biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot amoxicillin och klavulanat kalium: nässelfeber;

Ring din läkare omedelbart om du har:

biverkningar gemensamma amoxicillin och klavulanat kalium kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar amoxicillin och klavulanat kalium?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om amoxicillin / klavulanat

Andra varumärken: Augmentin, Augmentin ES-600, Augmentin XR, Amoclan

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.