Sponsrade länkar

Ana-Lex (topisk / rektal)

Allmänt namn: hydrokortison och lidokain

Vad är Ana-Lex?

Hydrokortison är en steroid som minskar åtgärderna av kemikalier i kroppen som orsakar inflammation.

lidokain är ett lokalbedövningsmedel (bedövande medicinering).

Ana-Lex topisk (för huden) är en kombination läkemedel som används för att behandla klåda och obehag av allergiska reaktioner, eksem, mindre brännskador, insektsbett, eller andra hudåkommor.

Ana-Lex rektal (till ändtarmen) används för att behandla klåda eller svullnad orsakad av hemorrojder eller andra inflammatoriska tillstånd i rektum eller anus.

Ana-Lex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Ana-Lex om du är allergisk mot hydrokortison eller någon typ av bedövande medicin, eller om du har tuberkulos, en svamp hudinfektion, herpes simplex, eller vattkoppor.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydrokortison eller någon typ av bedövande medicin, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Använd inte detta läkemedel på ett barn utan en läkares råd.

Hur ska jag använda Ana-Lex?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta inte med munnen.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin, om du inte använder den för att behandla en hand tillstånd.

Använd endast en liten mängd hydrokortison och lidokain aktuellt på det drabbade området och massera försiktigt in i huden.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Din kropp kan också absorbera detta läkemedel om du använder för mycket, eller om du använder den över stora hudområden eller hud som skärs eller irriterad.

För bästa resultat från ändtarms medicinering, bara använda applikatorn som följer med läkemedlet.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, om de blir värre, eller om du utvecklar tecken på infektion (rodnad, svullnad, sipprar).

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av Ana-Lex förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder hydrokortison och lidokain?

Applicera inte Ana-Lex till svullna hudområden eller djupa sticksår.

Undvik att få denna medicin i ögon, mun och näsa, eller på dina läppar.

Undvik att använda andra läkemedel som innehåller hydrokortison eller lidokain eller andra bedövande läkemedel såsom prilokain.

Ana-Lex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har svår irritation eller svullnad i något behandlade huden.

Huden kan absorbera aktuell steroid medicin som kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ana-Lex?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Ana-Lex (hydrokortison / lidokain topisk)

Andra varumärken: AnaMantle HC, LidaMantle HC, LidaMantle HC Relief, Lidocort ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.