Sponsrade länkar

Anasept

Allmänt namn: natriumhypoklorit topisk

Vad är Anasept?

Anasept är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Anasept används för att behandla eller förhindra infektioner orsakade av skärsår eller skrapsår, hudsår, trycksår, diabetiska fotsår, eller kirurgi.

Anasept kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Anasept om du är känslig för klorprodukter (t.ex. blekmedel).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Anasept om du är allergisk mot det, eller om du är känslig för klorprodukter (t.ex. blekmedel).

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Anasept skadar fostret.

Det är inte känt om natriumhypoklorit aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Anasept?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tillämpa eller häll detta läkemedel över det drabbade hudområdet.

Att behandla en hud sår eller sår, applicera Anasept genom att hälla den över såret.

Du kan använda vaselin (Vaseline) på huden runt huden såret eller påverkat område, för att hålla medicinen från att komma in på frisk hud.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Anasept förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder natriumhypoklorit aktuell?

Undvik att få Anasept på kläderna eller sängkläder.

Anasept biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Anasept och ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Anasept?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad natriumhypoklorit.

Mer om Anasept (natriumhypoklorit topisk)

Andra varumärken: Avenova, Dakins full styrka Solution, Hysept, Epicyn ... 6 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.