Sponsrade länkar

Ansaid

Allmänt namn: flurbiprofen

Vad är Ansaid?

Ansaid är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Ansaid används för att behandla smärta eller inflammation orsakad av osteoartrit eller reumatoid artrit.

Ansaid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ansaid kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Ansaid kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Ansaid kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Använd inte detta läkemedel strax före eller efter hjärtbypassoperation (koronar bypass-kirurgi eller CABG).

Ansaid kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda Ansaid om du är allergisk mot det, eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

För att vara säker Ansaid är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Att ta Ansaid under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om flurbiprofen går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ansaid är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Ansaid?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Ansaid?

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att ta aspirin medan du tar Ansaid.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något kall, allergi eller smärta medicin.

Ansaid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nysningar, rinnande eller täppt näsa;

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, andnöd.

Sluta använda Ansaid och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ansaid?

Fråga din läkare innan du använder Ansaid om du tar ett antidepressivt läkemedel som citalopram, escitalopram, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin, paroxetin, sertralin (Zoloft), trazodon eller vilazodon.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Ansaid om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Ansaid (flurbiprofen)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.